Zavřít obrázek

Jste návštěvník:

Vítáme Vás na webu hostince a penzionu "U lva" v Kouřimi. Jsme skutečně rádi, že jste k nám našli
zatím alespoň tuto virtuální cestu. Úvodem dovolte, abychom se několika slovy krátce představili.
Historie našeho podnikání v ubytovacích službách a pohostinství není dlouhá. Počíná rokem 2004, kdy byl zprovozněn penzion, který pomohl alespoň částečně vykrýt potřebu stále nedostatečných ubytovacích kapacit
v našem městě.
V červenci 2006 byl v rekonstruovaných prostorách původního obchodu v hlavní budově otevřen hostinec "U lva."
Jsme potěšeni příznivou odezvou mezi obyvateli města a dosavadním velkým zájmem zákazníků o posezení
v příjemném prostředí našeho podniku. V této souvislosti bychom rádi velmi důrazně upozornili, že vzhledem
k omezené stolové kapacitě (cca 24 míst) je nezbytně nutné včas si zarezervovat stůl, zejména chcete-li nás navštívit ve večerních hodinách v pátek, sobotu či v neděli!
Přejeme vám příjemný pobyt na našem webu a těšíme se na shledanou, tentokrát už skutečně "U lva!"Denně, 11.00 - 23.00 hod.

Dům č.p. 107 je součástí městské památkové zóny Kouřimi. Je situován v těsné blízkosti náměstí při hlavní komunikaci procházející historickým jádrem města. Ačkoliv objekt není nemovitou kulturní památkou, jedná se o velmi hodnotnou stavbu barokního původu, založenou patrně během obnovy města po jeho katastrofické devastaci za třicetileté války. Z této doby se dodnes zachovaly některé originální stavební prvky, jako např. sklenutí části přízemních prostor a šnekové schodiště do patra hlavní budovy.
Prvním zachovanou písemností o domu je protokol z r. 1872 o projednávání obnovy krovu a štítové zdi. Další zajímavé doklady se týkají významných stavebních úprav, které byly prováděny počátkem 20. století. Nejviditelnější z nich je originální návrh secesní fasády, doložený výkresem již z r. 1909, upravený a realizovaný po r. 1918. Lev v domovním znaku připomíná, že v domě se provozovala již od 19. století řeznická a uzenářská živnost.

Klepnutím otevřete větší náhled

Návrh fasády z r. 1909

Další stránka: Jídelní lístek


Návrh stránek: J. Kroužil, j.krouzil@worldonline.cz. Poslední aktualizace 25.května 2008.